โอกาสในการทำงานและ
สมัครงาน

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง

 • สมัครผ่านทาง E-Mail

 • ส่งเอกสารสมัครงานทางไปรษณีย์

เริ่มต้นการค้นหางานของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

รายการตำแหน่งงาน

หน่วยงาน ตำแหน่ง อัตรา วุฒิการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ลงประกาศ
จัดซื้อ วิศวกร 1 ปริญญาตรี JTEKT Asia Pacific Co., LTD. 02 มิ.ย. 2022

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

 • คัดเลือกผู้ผลิตที่มีความสามารถและเหมาะสม
 • ตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบความเหมาะสม
 • อ่านแบบทางวิศวกรรม เพื่อขอราคาชิ้นส่วน
 • ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาต้นทุนที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

 • TOEIC > 600 [ไม่หมดอายุ]
 • วิศวกรรมศาสตร์หรือวิศวกรรมอุตสาหการ
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
บัญชีและการเงิน พนักงานบัญชี 1 ปริญญาตรี JTEKT Asia Pacific Co., LTD. 02 มิ.ย. 2022

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

 • บันทึกบัญชีลูกหนี้และขั้นตอนการวางบิล และ อื่นๆด้านบัญชีลูกหนี้ AR

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

 • TOEIC > 600 [ไม่หมดอายุ]
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
Technical Center Technician 2 ปวส. JTEKT Asia Pacific Co., LTD. 06 ก.ค. 2022

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

 • ทดสอบผลิตภัณฑ์สำหรับพวงมาลัย แบริ่งและระบบขับเคลื่อน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์
 • อายุ 22-28 ปี
 • วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • *หากมี TOEIC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สัญญาจ้าง