โอกาสในการทำงานและ
สมัครงาน

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง

  • สมัครผ่านทาง E-Mail

  • ส่งเอกสารสมัครงานทางไปรษณีย์

เริ่มต้นการค้นหางานของคุณตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

รายการตำแหน่งงาน

หน่วยงาน ตำแหน่ง อัตรา วุฒิการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน วันที่ลงประกาศ
Sales Staff 1 ปริญญาตรี JTEKT Asia Pacific Co., LTD. 24 ก.ค. 2023

บริษัท เจเทคโตะ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (บางปะกง, ฉะเชิงเทรา)

รายละเอียดงาน :

  • รับผิดชอบงานในส่วนลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
  • รับผิดชอบงานสำหรับนิวโปรเจค รวมถึงการเปรียบเทียบราคา เพื่อนำเสนอลูกค้า
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อสื่อสารความต้องการข้อมูลที่จะต้องนำไปใช้ ในการต่อรองลูกค้า และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร : :

  • อายุ 22-28 ปี
  • การตลาด และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  • TOEIC 600 ขึ้นไป (ไม่หมดอายุ)